HOME

                                                                                                                                                                    P. Karlovi Dachovskému

                                                                                                                                              Hradba černých mračen a blížící se hřmění
                                                                                                                                              Golgota náhle vyvřelá z temných hlubin na Tvé cestě
                                                                                                                                              Musíš vystoupit a chceš nebo ne
                                                                                                                                              Ze tmy vírou do světla
                                                                                                                                                                                      Marie Dolistová


  Objednávky  na

   e-mail: adagoi@seznam.cz


                                                                                    NAKLADATELSTVÍ     (činnost pozastavena pro náhlé úmrtí                                                                                                                                    
                                                                                                                               nakladatele, viz . ZDE:

                                             
                                                      P.Ing. Karel Dachovský

                                                               Sarajevská 13

                                                                   PRAHA  2
                                                               
                                                                      120 00
CNW:Counter